top of page
main.jpg

DUIKOPLEIDING

Via de BEFOS/FEBRAS zijn wij lid van CMAS, een wereldorganisatie die opgericht werd door Cousteau. We zijn niet zomaar een duikclub maar dragen de naam duikschool omdat een opleiding bij ons verzorgd wordt door duikinstructeurs. Volgende wereldwijd erkende brevetten kunnen bij ons behaald worden:

  • 1* duiker

  • 2* duiker

  • 3* duiker

Wij helpen je ook verder bij de voorbereidingen tot het behalen van een instructeurstitel (Assistent instructeur, 1* instructeur, 2* instructeur).


Elke opleiding bestaat uit een technisch, praktisch en een theoretisch gedeelte:

  • Het technisch gedeelte bestaat uit vaardigheden die de kandidaat moet afleggen in het zwembad. Het gaat er bij deze proeven om dat de kandidaat zelf in staat is zich op een correcte manier onder water te gedragen.

  • De praktische proeven worden uitgevoerd in open water. Hierbij speelt het leren garanderen van de veiligheid van zichzelf als van de duikbuddy een grote rol.

  • Het theoretische luik geeft meer inzicht in de verschillende fysische en anatomische processen die een rol spelen bij de duiksport. Geen zware of saaie leerstof maar onderwerpen die op een begrijpelijke manier gegeven worden, doorspekt met voorbeelden uit de praktijk. De lesgevers nemen hun tijd om elke kandidaat een grondige opleiding te geven.

Nogmaals al deze brevetten zijn internationaal erkend en geven toegang tot duiken over de gehele wereld!

bottom of page